Choď na obsah Choď na menu
 


Propozície MVM Košice 2013- slovenský jazyk

29. 9. 2012

 Sponzorom výstavy je SEVARON.

logo.jpg

                                               Fédération Internationale Féline

Slovenský zväz chovateľov - ZO CHM Košice www.mackykosice.estranky.sk

 

a mesto KOŠICE Vás srdečne pozývajú na

3.+4. medzinárodnú výstavu mačiek

 

                                         19.+ 20.01. 2013

Košice (SK) – JUMBO CENTRUM KOŠICE
Masarykova 2, 040 01 Košice
www.jumbocentrum.sk

 

 

 

Prihlášky zvierat, stewardov, inzercie, reklamy posielajte na adresu:

Ing. Anna Kufčáková, Štefánikova 12, 04001 Košice, SK

Telefón-mobil: +421903 901 560

e-mail: ahr@centrum.sk

 

 

 

Na prihlášku nezabudnite uviesť Vašu e-mailovú adresu a telefónne číslo!!!

 

 

Uzávierka a storno prihlášok: 10. január 2013

 

Ubytovanie: hotel Yasmin**** – www.hotel-yasmin.sk /vedľa Jumbo centra /

hotel Štadión* – www.lokomotiva.sk

Navštívte mesto KOŠICE na www.visitkosice.eu

 

 

 

Výstavné poplatky:       1mačka/1deň        1 mačka/2 dni

Trieda: 1 -                                      12 30,00 €                          50,00 €

Trieda 14                                            5,00 €                             10,00 €

Trieda 15, 17                                      20,00 €                           30,00 €

Trieda: 16 (vrh)                                   40,00 €                          70,00 €

Dvojklietka/1 mačka:                        + 5,00 €                       + 10,00 €

Tretia a ďalšia mačka/1 vystavovateľ: zľava 5,- € na deň

 

Poplatky je potrebné uhradiť na č. účtu: 2936884957/0200 do 10.1.2013

Inzercia: 1 strana 25 €, 1/2strany 15 €

 

Pozvaní posudzovatelia:

Eric Reijers, CZ / all round / Thea Friskovec, SI / I, III, IV /
Marie Westerlund / I, II, III  / Ireneusz Pruchniak, PL / I, II, III /
Sebastian Pruchniak, PL / I, II, III /

Program výstavy 19. a 20.1.2013:

07.00 – 09.00 hod: preberanie zvierat a veterinárna kontrola

10.00 – 14.00 hod: posudzovanie a nominácie

16.00 hod: špeciálna súťaž

16.30 – 18.30 hod: Best in Show

 

Veterinárne podmienky:

Očkovanie proti besnote musí byť uskutočnené najneskôr 21 dní a najskôr jeden rok pred konaním výstavy. Pri mačiatkách do 4 mesiacov nemusí byť dodržaná lehota 30 dní. Všetky vystavované mačky musia byť v imunite proti panleukopénii a rhinotrachitíde podľa druhu použitej vakcíny, doba od vakcinácie nesmie byť dlhšia ako 730 dní. Platné klinické veterinárne
vyšetrenie nie staršie ako 3 dni. Všetky zahraničné mačky musia byť označené mikročipom.

 

Výstavné podmienky:

Vystavovateľov, ktorí zaslali prihlášku e-mailom, žiadame o potvrdenie členstva v ZO. Vystavovateľ, ktorého prihláška bude nečitateľná alebo neúplne vyplnená, zaplatí pri preberaní zvierat 2 € Sk za každý uskutočnený telefónny hovor potrebný na doplnenie dát. Majitelia bielych mačiek musia mať audiometrické vyšetrenie sluchu a atest, že mačky nie sú hluché.

Predčasné opustenie výstavy bez povolenia riaditeľa výstavy má za následok anulovanie výsledkov. Výstava sa riadi Výstavnými pravidlami FIFe a SZCH.

Vystavovatelia vystavujú na vlastné nebezpečenstvo.

Tešíme sa na Vás