Choď na obsah Choď na menu
 


Propozície MVM Košice 2012- slovenský jazyk

12. 10. 2011

 ObrázokObrázok

               Fédération 

       Internationale Féline            

 

Slovenský zväz  chovateľov - ZO CHM Košice

www.mackykosice.estranky.sk

 

 

                      a mesto KOŠICE Vás srdečne pozývajú na

                                               1.+2. medzinárodnú výstavu mačiek

21.+ 22. 01. 2012    

 

 

Košice  (SK) – JUMBO CENTRUM KOŠICE
Masarykova 2, 040 01 Košice
www.jumbocentrum.sk

 

SOBOTA - ŠPECIÁLNA  SÚŤAŽ  BRITSKÝCH MAČIEK

mačky v špeciálnej súťaži britských mačiek v sobotu majú zľavu  50% z poplatkov

   NEDEĽA – SÚŤAŽ  divákov o NAJKRAJŠIU MAČKU

 

Prihlášky zvierat, stewardov, inzercie, reklamy posielajte na adresu:

Ing. Anna Kufčáková, Štefánikova 12, 04001  Košice, SK

Telefón-mobil: +421903 901 560

e-mail: ahr@centrum.sk

 

Na prihlášku nezabudnite uviesť  Vašu e-mailovú adresu a telefónne číslo!!!

 

Uzávierka a storno prihlášok: 07. január 2012

 Ubytovanie: hotel Yasmin**** – www.hotel-yasmin.sk          /vedľa Jumbo centra /

   hotel Štadión* – www.lokomotiva.sk

Navštívte mesto KOŠICE na  www.visitkosice.eu

 

Výstavné poplatky:       1mačka/1deň        1 mačka/2 dni   

 

    Trieda: 1 - 12                                25,00 €                       40,00 €

    Trieda 14                                         5,00 €                         5,00€

    Trieda 15, 17                                20,00                         30,00 €

    Trieda: 16 (vrh)                            40,00                         70,00 €

    Dvojklietka/1 mačka:                  + 5,00 €                    + 10,00 €

    Tretia a ďalšia mačka/1 vystavovateľ:                zľava 5,- € na deň

 

    Poplatky je potrebné uhradiť na č. účtu: 2936884957/0200 do

                                                      7.1.2012

    Inzercia:  1 strana 25 €, 1/2strany 15 €

 

                                                Pozvaní posudzovatelia:

Mr. Eric Reijers (Česko) all round               Mrs. Elena Noskova (Rusko) all round

Mrs. Kristiina Rautio (Fínsko) I, II, IV    Mr. Robert Lubrano (Francúzsko) I,II,IV

 Ireneusz Pruchniak (Poľsko) I,II,III

 

Program výstavy 21. a 22.1.2012:

07.00 – 09.00 hod: preberanie zvierat a veterinárna kontrola

10.00 – 14.00 hod: posudzovanie a nominácie

16.00 hod: špeciálna súťaž

16.30 – 18.30 hod: Best in Show

 

Veterinárne podmienky:

Očkovanie proti besnote musí byť uskutočnené najneskôr 21 dní  a najskôr jeden rok pred konaním výstavy. Pri mačiatkách do 4 mesiacov nemusí byť dodržaná lehota 30 dní.  Všetky vystavované mačky musia byť v imunite proti panleukopénii a rhinotrachitíde podľa druhu použitej vakcíny, doba od vakcinácie nesmie byť dlhšia ako 730 dní. Platné klinické veterinárne
vyšetrenie nie staršie ako 3 dni. Všetky zahraničné mačky musia byť označené mikročipom.

 

Výstavné podmienky:

Vystavovateľov, ktorí zaslali prihlášku e-mailom, žiadame o potvrdenie členstva v ZO. Vystavovateľ, ktorého prihláška bude nečitateľná alebo neúplne vyplnená, zaplatí pri preberaní zvierat 2 € Sk za každý uskutočnený telefónny hovor potrebný na doplnenie dát. Majitelia bielych mačiek musia mať audiometrické vyšetrenie sluchu a atest, že mačky nie sú hluché.

Predčasné opustenie výstavy bez povolenia riaditeľa výstavy má za následok anulovanie výsledkov. Výstava sa riadi Výstavnými pravidlami FIFe a SZCH.

Vystavovatelia vystavujú na vlastné nebezpečenstvo.

Tešíme sa na Vás :)